Colofon

westerkr.jpg

Verschijning: elke dinsdag, oplage: 14.100, verspreiding in: Hoogkerk, Vinkhuizen, Aduard, Buitenhof, Dorkwerd, De Held, Den Horn, Enumatil, Gravenburg, Lettelbert, Oostwold, Peizermade, Peizerwold, Reitdiep, Ruskenveen, Slaperstil, Vierverlaten, Zuidhorn-De Oostergast.
 
Uitgave: Westermare Uitgeverij, Zuiderweg 38, 9745 AD Hoogkerk.
 
Redactie en vormgeving: Allert en Wina van der Hoeven. Aanleveren bijdragen uiterlijk vrijdag in de week voorafgaand aan verschijning. Tel: 06-10207180. E-mail: redactie@westerkrant.
nl.
 
Fotografie: Raoul La Crois.
 
Inlooptijden kantoor: op afspraak
 

Advertenties: Aanleveren uiterlijk vrijdag in de week voorafgaand aan verschijning. Familieberichten tot dinsdag 10.00 uur. E-mail: advertentie@westerkrant.nl, tel: 06-10207180.

 
Administratie: Wina van der Hoeven, administratie@westerkrant.net
 
Bezorging: vragen/klachten: Santibri, tel: 0598-63 17 17.

 

Vluchten
We zijn bang voor vluchtelingen, bang dat ons land wordt overgenomen, dat we onze cultuur kwijtraken, onze vrijheid, onze banen, bang voor aanslagen, voor invoering van de sharia.
Politici hebben zich laten kapen door die angst. Uiterst rechts zet de toon, gewoon rechts volgt en links houdt zich wijselijk stil, omdat veel van zijn kiezers ­stiekem ook een beetje bang is. Alleen intellectuele elitepartij GroenLinks durft het nog op te nemen voor de vluchteling.
Het verstand is helemaal zoek
in dit vluchtelingenbeleid. Wereld­wijd zijn er meer dan 65 miljoen vluchtelingen. Van hen hebben 2,8 miljoen asiel aangevraagd in het Westen. Nog minder dan het topje van de ijsberg. Ik heb het hier over de echte, erkende vluchtelingen. Dan heb je nog de mensen die Europa binnen willen komen, op zoek naar een beter leven. Gelukszoekers noemen ze die, met hoorbare veroordeling.
De mondjesmaat toegelaten vluchtelingen laten we zwemmen. Je moet de taal leren, zelf regelen, zelf betalen. Was je dokter of advocaat? Helaas, je papieren ­gelden hier niet. Ga maar schoonmaken. In mijn boek is dat dommigheid. Kortzichtig inspelen op het buikgevoel, terwijl je op je vingers kunt natellen dat we het als land beter zouden doen als we vluchtelingen hier welkom zouden heten.
Ja, ik weet
het, aanzuigende werking... Maar dat krijg je als je als Europa passief achteroverleunt, terwijl er aan de rand zoveel problemen zijn. Zet de grenzen niet open, maar zorg dat die wereld beter wordt, help actief de echte vluchtelingen en heet die welkom. Besef dat we met ­mensen te maken hebben. Besef dat je zelf ook in zo’n situa­tie terecht kan komen. 
Naïef? Uiteindelijk is het rationeel. Want dit probleem lost zich niet vanzelf op.
Allert van der Hoeven

 

Westermare uitgeverij     Zuiderweg 38, 9745 AD Hoogkerk    E info@westermare.nl | www.westermare.nl