Colofon

westerkr.jpg

Verschijning: elke woensdag, oplage: 14.100, verspreiding in: Hoogkerk, Vinkhuizen, Aduard, Buitenhof, Dorkwerd, De Held, Den Horn, Enumatil, Gravenburg, Lettelbert, Oostwold, Peizermade, Peizerwold, Reitdiep, Ruskenveen, Slaperstil, Vierverlaten, Zuidhorn-De Oostergast.
 
Uitgave: Westermare Uitgeverij, Zuiderweg 38, 9745 AD Hoogkerk.
 
Redactie en vormgeving: Allert en Wina van der Hoeven. Aanleveren bijdragen uiterlijk vrijdag in de week voorafgaand aan verschijning. Tel: 06-10207180. E-mail: redactie@westerkrant.
nl.
 
Fotografie: Raoul La Crois.
 
Inlooptijden kantoor: op afspraak
 

Advertenties: Aanleveren uiterlijk vrijdag in de week voorafgaand aan verschijning. Familieberichten tot dinsdag 10.00 uur. E-mail: advertentie@westerkrant.nl, tel: 06-10207180.

 
Administratie: Wina van der Hoeven, administratie@westerkrant.net
 
Bezorging: vragen/klachten: Santibri, tel: 0598-63 17 17.

 

Angst voor nepnieuws
Nepnieuws is het nieuwe angstwoord. Soms willen bedrijven er geld mee verdienen, soms willen politici mensen beïnvloeden. 
We moeten ons daar zorgen over maken, zo vertellen ons de ‘serieuze’ media, die zich natuurlijk verre houden van deze verachtelijke vorm van journalistiek.
Echt nieuws is voor u misschien dat nepnieuws helemaal niet nieuw is. Het heeft altijd al bestaan, alleen heette de politieke vorm ervan propaganda. Die gaat al terug tot de Romeinse tijd. 
Natuurlijk streven machthebbers naar beïnvloeding. Dat is hun vak. Journalisten moeten
de machthebbers wantrouwen en daarmee een tegenwicht vormen. Dat is het traditionele beeld dat journalisten gebruiken om hun tanende macht weer op te krikken.
Want met internet en socia­le media is de journalistiek haar nieuwsmonopolie kwijt. Dat ­vinden journalisten slecht, want zij zijn objectief. Kolder natuurlijk. 
Wantrouw elke journalist die zegt dat hij of zij objectief is. Iedereen heeft zijn bagage, zijn missie, zijn frustraties. Dat is goed: hier­uit ontstaat passie om dingen aan de kaak te stellen. Maar kom niet aan met het objec­tiviteitsargument. 
Niemand is objectief. Het nieuws demo­cratiseert. Er is steeds meer nieuws,
soms echt, soms verzonnen, maar altijd gekleurd. Je kunt als lezer, luisteraar en kijker alleen maar zorgen dat je diverse ­bronnen raad­pleegt en niet alleen die bronnen die ­zeggen wat jij vindt dat je moet denken.
Dat is heel verhelderend. Kijk eens naar niet-Westerse sites en zenders, als de Engelse Al-Jazeera. Neem ook daarvan niets zomaar aan. Maar je gaat wel beter begrijpen hoe mensen in de rest van de wereld denken. En hoe ook onze Westerse bril felgekleurd is. Denk zelf en geniet van de informatierijkdom van deze tijd.
Allert van der Hoeven

 

Westermare uitgeverij     Zuiderweg 38, 9745 AD Hoogkerk    E info@westermare.nl | www.westermare.nl